Salderen

Salderen, hoe werkt dat?

Deze beschrijving een overzicht van het financiele plaatje van zonnestroom voor particulieren, bedrijven en niet-belastingplichtige organisaties.

Salderen

Meestal wordt een deel van de opgewekte zonnestroom direct verbruikt. Dit deel gaat dus “achter” de energiemeter langs en wordt niet gemeten. Het andere deel wordt terug geleverd aan het elektriciteitsnetwerk en gaat dus wel over de energiemeter heen. Hoe de verhouding tussen deze twee lift is sterk afhankelijk van het verbruiksprofiel (veel overdag of juist s ‘avonds) en de jaaropbrengst van de zonnepanelen t.o.v. het jaarverbruik. Voorzien de zonnepanelen op jaarbasis precies het complete elektriciteitsverbruik, dan wordt er doorgaans veel meer terug geleverd dan direct verbruikt.

Salderingsgrens

Voorheen gold er een wettelijke grens van 5000 kWh tot waar terug geleverde zonnestroom verrekend mocht worden met de verbruikte elektriciteit. Per 1 juli 2013 is deze grens komen te vervallen, alle terug geleverde zonnestroom mag nu dus verrekend worden met het verbruik inclusief de energiebelasting en BTW. je betaalt dan dus eigenlijk alleen maar voor de netto verbruikte hoeveelheid stroom.

Netto producent

Wel blijft er een terug leververgoeding gelden als de jaarlijkse opwekking groter is dan het verbruik. Deze vergoeding geldt dan voor het deel “onder nul”. Wat deze vergoeding is hangt af van de energieleverancier. maar is voor particulieren een stuk lager dan het normale kWh-tarief omdat het een vergoeding is zonder energiebelasting. Wettelijk zijn energieleveranciers verplicht een “redelijke” vergoeding te betalen: minimaal 70% van het leveringstarief exclusief energiebelasting.

Grootverbruikers
Salderen mag echter alleen gedaan worden door zogenaamde kleinverbruikers met een hoofdaansluiting van niet meer dan 3x 80 Ampère. Voor aansluitingen hierboven is wettelijk niets geregeld m.b.t. saldering. Er zal dan met de energieleverancier afgesproken moeten worden of en zo ja wat er vergoed wordt per terug geleverde kWh.

Energiemeters

Er zijn verschillende energiemeters in gebruik in Nederland. De oudste en simpelste is de draaischijf (Ferraris) meter. deze meter saldeert automatisch omdat hij gewoon terugdraait als de zonnepanelen meer opleveren dan er op dat moment verbruikt wordt. Let erop dat sommige Ferrarismeters een terugloopblokkering hebben. Dit is te controleren door te kijken of de meter terugdraait op een zonnige dag terwijl alle apparatuur en verlichting uitstaan. Opvolger van de Ferrarismeter is de meter met maar 1 of 2 telwerken (dag en nacht). Deze meter is niet geschikt en zal vervangen moeten worden voor een meter die terug geleverde elektriciteit kan meten. U kunt gratis een slimme meter laten plaatsen door uw netbeheerder door uw zonnestroom installatie aan te melden op www.energieleveren.nl.
Nieuwere meters beschikken over 4 telwerken (dag en nacht. verbruik en terug levering). De slimme meter die tegenwoordig door alle netbeheerders geplaatst wordt heeft bijna altijd 4 telwerken. Deze meter saldeert niet
automatisch, maar registreert apart de elektriciteit op momenten dat er meer verbruikt wordt dan opgewekt en de terug geleverde elektriciteit op momenten dat er juist meer opgewekt wordt dan verbruikt. Het salderen wordt dan door de energieleverancier op de factuur gedaan.

Energierekening

Het maandelijkse voorschotbedrag aan de energieleverancier zou met zonnepanelen omlaag bijgesteld kunnen worden. In de praktijk blijkt dit nog wel eens moeizaam te gaan. Heeft u een Ferrarismeter die terug kan draaien dan geeft u na een jaar een lagere meterstand door dan voorheen verwacht zou worden. Het maandbedrag kan dan meestal zonder problemen omlaag bijgesteld worden. Heeft u een meter met 4 telwerken dan krijgt u op de jaarafrekening van de energieleverancier een factuur voor de verbruikte elektriciteit en een aparte creditfactuur voor de terug geleverde elektriciteit. De ervaring is dat energieleveranciers vaak in het maandbedrag de twee niet van
elkaar aftrekken. Het maandbedrag wordt dan gebaseerd op de verbruiksfactuur en aan het einde van het jaar wordt een deel teruggestort a.d.h.v. de creditfactuur voor de terug geleverde elektriciteit. De verwachting is dat dit in de toekomst wel zal veranderen. maar voor nu werken veel energieleveranciers dus nog niet echt mee. Dit verschilt echter per leverancier en gaat bijna bij iedere leverancier tegenwoordig goed.

In de meeste gevallen is het voordeliger en levert het minder problemen op om over te stappen op één tarief i.p.v. twee (piek en dal). Netbeheerders kunnen dit komen aanpassen voor een bepaalde vergoeding. maar dat is niet nodig. De energieleverancier kan dit ook zelf doen door de twee meterstanden bij elkaar op te tellen.
Salderen op afstand is momenteel alleen toegestaan om de opgewekte zonnestroom te salderen met het elektriciteitsverbruik op hetzelfde adres. Er zijn ideeën om dit open te breken en saldering van de eigen energierekening met zonnepanelen op het dak van een ander mogelijk te maken. Dit heet virtueel salderen of salderen-op-afstand. Dit is momenteel echter nog niet mogelijk.


Particulieren

Voor particulieren zijn zonnepanelen een zeer lucratieve investering i.v.m. de hoge prijs die per kWh betaald moet worden. Dit heeft te maken met de energiebelasting die lager wordt (tot bijna nul) naarmate het verbruik toeneemt. Particulieren verbruiken meestal niet meer dan 10.000 kWh waardoor ze zo’n 23 cent per kWh incl. btw betalen (2013). Dat is dan ook het tarief waarop de opgewekte zonnestroom verrekend wordt.

Verlaging elektriciteitsrekening
Een deel van de kosten voor elektriciteit is vast (vastrecht. capaciteitstarief), een deel variabel (kWh-tarief). Het capaciteitstarief is verantwoordelijk voor het grootste deel van de vaste kosten en is afhankelijk van de aansluiting t/m 3x 25A bedraagt deze afhankelijk van de netbeheerder zo’n 150 euro per jaar. Een aansluiting van 3x 35A kost echter al zo’n 750 euro per jaar. De overheid geeft echter jaarlijks een belastingvermindering van 385 euro. ongeacht de werkelijk betaalde hoeveelheid energiebelasting. Daarmee worden de vaste kosten in de meeste gevallen (t/m 3x 25A) gedekt. Produceren de zonnepanelen op jaarbasis dus evenveel elektriciteit als u verbruikt
dan kan de elektriciteitsrekening werkelijk op 0 euro uitkomen of zelfs negatief!

Terugverdientijd

De terugverdientijd is te berekenen door de investering in de zonnepanelen te delen door de jaarlijkse besparing op de elektriciteitsrekening. Wordt er rekening gehouden met een stijgend kWh-tarief dan wordt die terugverdientijd nog iets korter.

Rendement
Het financiële rendement op zonnepanelen wordt meestal simpelweg berekend door de jaarlijkse besparing op de elektriciteitsrekening te delen door de investering. bijv.: €500 besparing / €5000 investering x 100% = 10% rendement. Dit is hetzelfde als 100% te delen door de terugverdientijd: 100% / 10 jaar terugverdientijd= 10%.
Dit percentage wordt vaak vergeleken met de rente op een spaarrekening. maar dat is niet helemaal eerlijk. Het geld dat je op een spaarrekening zet blijft staan en groeit door de rente die jaarlijks bij komt. Een zonnestroomsysteem schrijft echter af en is dus na 25 jaar niet meer evenveel waard als in het begin. Daarom is het eerlijker de afschrijving van het systeem mee te nemen in de berekening van het rendement. De garanties die gegeven worden zijn meestal 5 jaar productgarantie op de omvormers en 25 jaar vermogensgarantie op de zonnepanelen. In werkelijkheid houden beide het vrijwel altijd Langer uit: een omvormer meestal 15 tot 20 jaar en zonnepanelen meer dan 30 jaar. Hou je rekening met een afschrijvingsperiode van 30 jaar op het hele systeem dan moet jaarlijks dus 1 /30 van de investering van de besparing afgetrokken worden. Bijv: (€500 besparing – €167 afschrijving)/ €5000 investering = 6.7%.

Een voorbeeld
Henk heeft een aansluiting van 1x 35A en een elektriciteitsverbruik van 3150 kWh per jaar, waarvoor hij €0,23/kWh betaalt. De vaste kosten bedragen bij elkaar €200 per jaar. Hij wil zijn complete elektriciteitsverbruik met zonne-energie opwekken. Bij een opbrengst van 900 kWh/Wp heeft hij 3500 Wp aan zonnepanelen nodig: 14 panelen van
250Wp. Dit systeem kost hem €5700 inclusief installatie en btw.

Hij bespaart jaarlijks: 3150 kWh x €0.23 = €724
Zijn elektriciteitsrekening komt dus uit op: €724 – €724 + €200 – €385 = -€185
Dit bedrag wordt dan jaarlijks afgetrokken van de gasrekening.
De terugverdientijd is: €5700 / €724 = 7,9 jaar
Het rendement is: (€724- (€5700 / 30 jaar))/ €5700 x 100% = 9,3%

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.