Zakelijke investeringen

Pagina bekijken

Zakelijk

Voor zakelijke toepassing zijn er een aantal lucratieve belastingvoordelen:

  • De BTW op de investering kan volledig verrekend worden.
  • De Energie Investeringsaftrek (EIA) kan toegepast worden. Hiermee kunt u 41,5% van de investering aftrekken van de fiscale winst bovenop de afschrijving. Hiervoor moet er natuurlijk wel winst gemaakt worden.
  • De Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) kan ook in veel gevallen toegepast worden. Hoe hoog deze aftrek is hangt af van de investering (tussen de €2300 en €306.931). Hieronder kunnen ook andere investeringen vallen. Let erop dat er een maximumbedrag geldt voor deze aftrek (€15470).
  • De VAMIL geldt voor de installatie van een zonnestroomsysteem waarbij ook een asbesthoudend dak vervangen wordt. In dat geval kunt u de investering in 1 jaar afschrijven wat een extra fiscaal voordeel oplevert. In andere gevallen kan dat in minstens 5 jaar.

Een voorbeeld
Groothandel ABC B.V. heeft een aansluiting van 3x BOA. verbruikt 70.000 kWh per jaar en wil zoveel mogelijk zelf opwekken. Er is ruimte voor 50.000 Wp aan zonnepanelen.

Een zonnestroomsysteem van 50 kWp kost €60.000 ex. btw en brengt jaarlijks 45.000 kWh op. De investeringsaftrek bedraagt 41.5% (EIA) + 28% (KIA) = 69.5%. Daarnaast kan het systeem in 5 jaar afgeschreven worden waardoor in totaal 169,5% van de investering van de fiscale winst afgetrokken mag worden. Bij een winstbelastingpercentage van 25% is dat een voordeel van: 169,5% x €60.000 x 25% = €25.425. De netto investering is dus: €60.000 -€25.425 = €34.575

De eerste 20.000 kWh zonnestroom zorgen voor een besparing van: 20.000 x €0,071 = €61420 (energiebelastingschaal 50.000 -10 mln. kWh, aangenomen Leveringstarief: 6 ct./kWh)

De Laatste 25.000 kWh zorgen voor een besparing van: 25.000x€0,102 = €2550 (energiebelastingschaal 10.000 – 50.000 kWh)

De totale besparing is dus: €1420 + €2550 = €3970
De terugverdientijd is dus: €34.575 / €3970 = 8.7 jaar
De jaarlijkse afschrijving is €34.575 / 25 jaar economische Levensduur= €1383
Het rendement op investering (ROi) is simpel berekend: (€3970 – €1383) / €34.575 = 7,5%

Bovenstaande voorbeeld geldt voor een bedrijf dat veel minder betaalt per kWh als een particulieren een winstbelastingpercentage van 25%. Voor een eenmanszaak, maatschap of VOF die 42 of 52% inkomstenbelasting betaalt is het voordeel van de afschrijving en investeringsaftrek natuurlijk nog veel groter, al helemaal als ze kleinverbruikers zijn. Voor grootverbruik bedrijven kan de terugverdientijd in bepaalde gevallen wat langer zijn i.v.m. het lagere elektriciteitstarief per kWh als het bedrijf een grootverbruiker is.