Zonne-energie mythes

Wanneer je het met iemand over zonnepanelen hebt hoor je al snel allerlei horrorverhalen. Op z’n minst deels onwaar of gewoonweg broodje aap-verhalen. Deze mythes zijn er mede-verantwoordelijke voor dat zonne-energie in Nederland van alle landen om ons heen het minst doorgezet heeft. Hieronder lopen we enkele veelvoorkomende stellingen door.

Zonnepanelen zijn alleen rendabel in zonnige landen

Onzin. Dit hangt af van de hoeveelheid zon per jaar, de kosten van het systeem en de hoogte van de energieprijzen waarop je bespaart. In Nederland is vanzelfsprekend minder zon dan in Marokko of Zuid-Afrika, en dus levert een zonnepaneel hier minder elektriciteit (in kWh) op. Maar, doordat je hier op zeer dure stroom bespaart, wordt het vanzelf veel interessanter. Je kunt in Nederland op een normaal huis al zonne-energie opwekken vanaf 13 cent per kWh, ofwel 45% goedkoper (!) dan de kosten die je nu aan je leverancier betaalt.

Een ander punt is dat zonnecellen minder goed licht kunnen omzetten in elektriciteit bij hoge temperaturen. Dit is een reden dat zonnepanelen in de Sahara niet per se een goed idee zijn.

Nederland is te bewolkt voor zonnepanelen

Niet waar. Zonnepanelen werken ook met diffuus licht, wat er voornamelijk is op (zeer) bewolkte dagen. Ze wekken dan minder elektriciteit op, maar ze werken wel degelijk.

Het aantal zonuren in Nederland bedraagt jaarlijks gemiddeld ongeveer 1650 uur. De kust heeft het meest aantal uren zonneschijn, het oosten moet het met 15% minder doen.

Onder zonuren wordt verstaan het aantal uren dat er directe en diffuse zonnestraling op het aardoppervlak valt. Van directe straling spreken we als de zonnestraling rechtstreeks op het aardoppervlak valt. Wanneer wolken de zon bedekken spreken we van diffuse straling. Ook in het geval van diffuse straling heeft u profijt van uw zonnepanelen, echter de opbrengst is dan wel minder.

Zonnepanelen moeten exact op het zuiden gericht zijn om te werken

Absolute onzin. Je zonnepanelen zonder problemen installeren op het oosten, zuidoosten, zuiden, zuidwesten en westen. NW, N en NO is geen goed idee.

Het systeem zal wel het meest elektriciteit opwekken bij plaatsing op het zuiden (100%), maar ook op het oosten of westen is het nog zo’n 87% van het optimale zuiden. Wel zul je de inclinatie (hoe schuin de panelen liggen) moeten aanpassen aan de zon. Bij plaatsing op het oosten liggen de zonnepanelen bijvoorbeeld optimaal bij een inclinatie van 10 graden, terwijl dit op het zuiden zo’n 35° is.

Als er schaduw op je dak komt, kun je geen zonnepanelen installeren

Dit klopt niet helemaal. Je moet zonnepanelen niet op een dak plaatsen dat vaak in de schaduw staat. Ze werken immers op zonlicht. Maar het tijdstip van de beschaduwing is hierbij cruciaal: geeft die schoorsteen maar een deel van het jaar en alleen in de vroege ochtenduren schaduw, dan kun je prima zonnepanelen plaatsen.

Heb je een dak dat vaker in de schaduw staat, dan kan het de moeite waard zijn om te kijken naar zg. micro-inverters (bijvoorbeeld die van solar-edge). Deze zorgen er voor dat een zonnepanelen systeem optimaal functioneert, ook bij deels beschaduwing.

Zonnepanelen zijn een brandgevaar

Dit punt leidde in 2010 nog tot dramatische krantenkoppen bij de Telegraaf, ook al ligt de werkelijkheid wat genuanceerder. Zonnepanelen ontvlammen niet spontaan, en zijn in zoverre niet gevaarlijker dan een televisie, magnetron of wasmachine. In één specifieke situatie kan er wel een gevaarlijke situatie ontstaan: wanneer er brand uitbreekt in een huis, dan schakelt de brandweer de hoofdschakelaar van de elektriciteitsvoorziening uit. Wanneer dit gebeurt op een zonnige dag, zullen de zonnepanelen elektriciteit blijven opwekken terwijl ze dit niet kwijt kunnen. In dat geval is het belangrijk dat de brandweer weet dat er zonnepanelen zijn ivm het blussen van het dak.

Er is ook oplossing voor handen. De micro-inverters van onder meer Solar Edge hebben slimme elektronica aan boord die een dergelijke opbouw van voltage detecteren, direct een (of meerdere panelen) kunnen afsluiten wanneer dit nodig is.

Door zonnepanelen te installeren wordt het warmer bij je in huis

Het is ons niet duidelijk waar deze mythe vandaan komt: het is simpelweg niet waar! Sterker nog, de door zonnepanelen opgevangen energie wordt voor bijna 1/5 omgezet in elektriciteit. De omvormer, een cruciaal onderdeel van de installatie die gelijkstroom omzet in wisselstroom, zal wel iets warm worden. Maar nooit zodanig dat dit je hele huis zou kunnen verwarmen.

De productie van zonnepanelen kost zo veel energie, dat dit nooit teruggewonnen wordt door de opwekking van elektriciteit

Niet waar. Het is een lang en breed onderzochte claim die verschillende keren weerlegd is. Het is ontegenzeggelijk zo dat de productie van zonnepanelen energie kost. Maar onderzoek van onder meer gerenommeerd instituut ECN liet al in 2006 zien dat de door productie gebruikte energie al na 1,7 tot 4,6 jaar teruggewonnen is. De afgelopen jaren is dit verder teruggelopen doordat het productieproces steeds efficiënter is geworden.

Binnenkort gaan we over op fusie-energie, en zijn zonnepanelen niet meer nodig

Goed punt maar dat wordt al enkele tientallen jaren beloofd, en voorlopig lijkt er nog geen fusiereactor online te komen. Grappig genoeg maken zonnepanelen juist gebruik van een fusiereactor die al enkele miljarden jaren meedraait zonder problemen: onze zon.

Je moet nog wachten met aanschaf, want ze worden steeds goedkoper / beter / efficiënter

Daar zit iets in, maar dan kun je wachten tot je een ons weegt. En ondertussen blijf je je blauw betalen aan je energieleverancier! De afgelopen jaren zijn verschillende onderdelen van een zonnepanelen installatie dramatisch in prijs gedaald. Het meest in het oog springend is de prijs van grondstof silicium  en zonnecellen die daarmee gemaakt worden. De fabrieken waar die zonnecellen vervolgens in een module worden geplaatst zijn veel efficiënter geworden, vooral door schaalvoordelen. Ook worden innovaties toegevoegd.

Je hebt allerlei vergunningen nodig voor zonnepanelen

Niet waar. Je kunt vergunningsvrij zonnepanelen plaatsen zo lang je niet in een monumentaal pand woont, of deel uitmaakt van een beschermd stads- of dorpsgezicht. Dat geldt dus voor zo’n 99% van de bevolking.

Zonnepanelen zijn alleen interessant door subsidie van de Nederlandse overheid

Er is sinds 1 juli 2012 een subsidieregeling van de overheid, welke 15% van de aanschafkosten (met een maximum van €650) subsidieert. Alhoewel elke euro mooi meegenomen is, is deze subsidie absoluut niet nodig. Zonder subsidie wek je al stroom op met zonnepanelen vanaf 13 eurocent per kWh, dat is 45% goedkoper dan het normale tarief!

Sterker nog, de zonne-energie branche (de leveranciers en installateurs) waren fel tegen de instelling van de subsidieregeling. Zij weten als geen ander dat het helemaal niet nodig is!

UPDATE: De subsidiepot voor zonnepanelen is inmiddels leeg, maar er is inmiddels iets beters. U kunt namelijk de BTW op zonnepanelen terugkrijgen. Dit levert gemiddeld al snel €1000 op! Dus: ~ Heeft u al zonnepanelen? Ontvang dan de betaalde BTW zonnepanelen terug. ~ Nog geen zonnepanelen? Doe neem dan contact met ons op.

Zonnepanelen gaan maar 8 jaar mee

In tegenstelling tot een windturbine, auto of fiets bevatten zonnepanelen geen bewegende onderdelen, wat vaak voor slijtage en bijbehorende problemen hoort. Zonnepanelen gaat tientallen jaren mee: sterker nog, de fabrikanten garanderen dat ze na 25 jaar nog minimaal 80% van de hoeveelheid stroom kunnen opwekken als de dag dat ze uit de fabriek kwamen rollen. Dit wordt vastgesteld door zeer strikte testen in onafhankelijke laboratoria. Is er ook bewijs uit de praktijk? Ja hoor, zie hier bijvoorbeeld een stukje over zonnepanelen die al sinds 1976 stroom opwekken.

In Duitsland liggen sinds 1976 (toen al vijf jaar oude) zonnepanelen op een dak, in een systeem van 336. Dit houdt in dat ze er 36 jaar liggen. Recentelijk werden deze oude beestjes in detail geanalyseerd, en bleek dat het vermogen om energie op te wekken van deze panelen slechts 3,9% is afgenomen! Ze produceren dus nog 96,1% van de elektriciteit die ze in 1976 opwekten. Ontwikkelingen omtrent zonnepanelen zijn de afgelopen jaren veel en ver gevorderd. Ook de productie ervan wordt steeds grootschaliger. De betreffende panelen zijn destijds deels met de hand gemaakt, en heel gespecifieerd en secuur in elkaar gezet. Tegenwoordig wordt dit allemaal machinaal gedaan en is er minder tijd en geld om dit zo specifiek aan te pakken. Hierdoor zou er verschil kunnen zitten in de percentages. De ‘oude’ panelen hadden in 1976 een vermogen van 10,3 Watt in vol zonlicht (Wp), en dit is afgenomen naar 9,9 Watt in 2012. De gedachte dat deze panelen slechts 10 jaar mee zouden gaan is hiermee dus zeer zeker ontkracht!

Maar…. als al deze verhalen niet kloppen, waarom heeft niet iedereen dan al zonnepanelen?

Dat is een goede vraag! De prijzen zijn de laatste paar jaar drastisch gedaald, waardoor de aantrekkelijkheid sterk verbeterd is. Daarnaast zijn veel mensen toch bang gemaakt door de hierboven omschreven horrorverhalen, hoe onwaar ze ook mogen zijn. Daarnaast zijn veel gezinnen huiverig voor de aanschaf van zonnepanelen in tijden van economische crisis, ook al leveren ze tot wel 5x zo veel rendement op voor iedere geïnvesteerde euro dan je bij de bank krijgt!

Jij ook zonnepanelen? Neem dan contact met ons op!